Zaczęło się

w maju

1945 roku…

24 maja 1945 roku Prezydium Krajowej Rady Narodowej wydało dekret powołujący Politechnikę Śląską. Uczelnia stopniowo wyłaniała się z mroków powojennej rzeczywistości. Wzrastała czerpiąc z tradycji Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Dziś to najstarszy w regionie uniwersytet techniczny, jedna z 10. uczelni badawczych w Polsce, stawiający na innowacje i ciągły rozwój. Zapraszamy do wspólnego świętowania jubileuszu 75-lecia naszej Uczelni.

HARMONOGRAM
JUBILEUSZU 75-LECIA

VIII

2019

IX

2019

X

2019

XI

2019

XII

2019

I

2020

II

2020

III

2020

IV

2020

V

2020

VI

2020

VII

2020

VIII

2020

IX

2020

X

2020

XI

2020

XII

2020

I

2021

II

2021

III

2021

IV

2021

Album
pamiątkowy

„POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH – 75 LAT TRADYCJI”

ozdobnik

WIDEOTEKA

Uroczysta inauguracja 75. jubileuszowego roku akademickiego Politechniki Śląskiej.

Wykład inauguracyjny

Zaczęło się w maju 1945 roku...

Bal 75-lecia Politechniki Śląskiej

Samych sukcesów!

Dzień Otwarty

Politechnika we wspomnieniach

Politechnika we wspomnieniach

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

"Nakręceni na Politechnikę" - Sebastian Borek

"Nakręceni na Politechnikę" - Mateusz Szweda

"Nakręceni na Politechnikę" - Yousi Zeng i Paweł Wójtowicz

Inauguracja 76. roku akademickiego Politechniki Śląskiej

Wystawa historyczna Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Garść wspomnień z lat studenckich

Konkursy
z okazji 75-lecia

WYNIKI KONKURSU NA FILM

do 15 czerwca 2020r

Konkurs na amatorski film o Politechnice Śląskiej „Nakręceni na Politechnikę”

WYNIKI KONKURSU NA PLAKAT

do 10 maja 2020r

Konkurs na „Plakat 75-lecia Politechniki Śląskiej” połączony z wystawą pokonkursową.