20 maja 2020

Archiwum:

PODPISANIE AKTU EREKCYJNEGO Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu

Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu powstanie na terenie kampusu Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta w Zabrzu.

Centrum powstaje w ramach projektu „Assist Med Sport Silesia” realizowanego wspólnie przez Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej oraz firmę Royal Philips – światowego lidera w dziedzinie technologii medycznych.

– Ośrodek, który powstanie, ma dwojakie znaczenie: po pierwsze ma służyć badaniom naukowym, ale znaczna część jego aktywności powinna być również poświęcona działalności na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. To rzeczywiście takie miejsce, w którym łączy się nauka, biznes i aktywność samorządu, bo bez aktywności władz Zabrza nie byłoby tak rozwiniętego Wydziału Inżynierii Biomedycznej i nie mielibyśmy terenów pod budowę Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu Assist Med Sport Silesia – wyjaśnił prof. Arkadiusz Mężyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej podczas podpisywania umowy z głównym wykonawcą inwestycji.

20 maja nastąpi symboliczne rozpoczęcie budowy, połączone z obchodami 10-lecia Wydziału Inżynierii Biomedycznej.