ZJAZD
ABSOLWENTÓW
Z OKAZJI
75-LECIA

WYDARZENIE PLANOWANE ONLINE

Światowy Zjazd Absolwentów Politechniki Śląskiej ze względu na epidemię odbył się wirtualnie. Termin zjazdu połączony był z IGRAMI online. Zachęcamy do obejrzenia transmisji z Dni Igrowych, które dostępne są na naszym kanale na YouTube.

Obecna sytuacja zmieniła całkowicie formułę Zjazdu, ale wciąż zachęcamy wszystkich absolwentów do zgłaszania swojego udziału poprzez wypełnienie formularza. Dzięki temu będziemy mogli Państwa indywidualnie informować o przyszłych wydarzeniach.

Liczymy także na Państwa wspomnienia, anegdoty czy fotografie związane z Naszą Uczelnią. Zachęcamy do podzielenia się z obecnymi studentami i pracownikami Politechniki Śląskiej Waszymi doświadczeniami z okresu studiów czy pracy na Uczelni.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ
/ Submit your participation