02 października 2020

Archiwum:

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

2 października odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2020/2021, zgodnie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Wydarzenie transmitowała na żywo Telewizja Internetowa Politechniki Śląskiej, dzięki czemu społeczność akademicka mogła wziąć udział w uroczystości także wirtualnie. Nagranie można obejrzeć TUTAJ.

W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej zebrali się przedstawiciele władz Uczelni, Wspólnoty Akademickiej oraz partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego, a także kilkoro studentów, którzy zostali w uroczysty sposób przyjęci do społeczności akademickiej.

Podczas uroczystości dr Jarosław Mlonka – Prezes Sumitomo SHI FW Energia Polska S.A., Przewodniczący Rady Społecznej Uczelni oraz dr Jan Sarna – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu wręczyli nagrodę Rady Społecznej Politechniki Śląskiej, którą otrzymał dr inż. Ziemowit Ostrowski.

Tytułem Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej odznaczono prof. Bolesława Pochopienia, rektora uczelni w latach 1996-2002. Dyplom został przyznany „wybitnemu nauczycielowi akademickiemu cenionemu przez pracowników i studentów, znakomitemu specjaliście z zakresu systemów cyfrowych, wielce zasłużonemu dla rozwoju Politechniki Śląskiej, jej prorektorowi i rektorowi, inicjatorowi wielu działań na rzecz regionu i kraju.”

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Nauka w czasach zarazy” wygłosiła prof. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.

W roku akademickim 2020/21 studia na Politechnice Śląskiej rozpoczęło ponad 5700 studentów na 52 kierunkach. Inauguracja 76. roku akademickiego była równocześnie zamknięciem obchodów 75-lecia naszej Uczelni.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego na Politechnice Śląskiej odbyła się 30 maja 1945 roku w gmachu Akademii Górniczej w Krakowie, a pierwsze zajęcia rozpoczęły się już w czerwcu. W dekrecie powołującym uczelnię zapisano cztery pierwsze Wydziały: Mechaniczny, Elektryczny, Hutniczy i Inżynieryjno– Budowlany. Jednak ostatecznie zrezygnowano z organizacji Wydziału Hutniczego na rzecz Wydziału Chemicznego. Równolegle pracowano nad przeniesieniem uczelni z tymczasowej lokalizacji w Krakowie na Śląsk. I tak Gliwice stały się główną siedzibą Politechniki Śląskiej. Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Gliwicach odbyła się 29 października 1945 roku. Naukę rozpoczęło wówczas 2750 studentów. Plany i programy studiów były oparte na wzorach zaczerpniętych z Politechniki Lwowskiej. Również kadrę profesorską Politechniki Śląskiej tworzyli w 1945 roku głównie byli pracownicy Politechniki Lwowskiej, co stanowiło jeden z najsilniejszych atutów gliwickiej uczelni.