Wystawy

WYSTAWA
“POCZĄTKI
POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ”

Skwer przed Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej
Ul. Konarskiego 18 B
44-100 Gliwice
Zobacz na Google Maps

Zapraszamy do obejrzenia wystawy dotyczącej historii naszej uczelni. Znajdują się tam fotografie z bogatego archiwum Politechniki Śląskiej oraz wybrane ciekawostki związane z jej początkami.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna na Górnym Śląsku i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez 75 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą w regionie.

Misją Politechniki Śląskiej, jako prestiżowego, europejskiego uniwersytetu technicznego jest prowadzenie innowacyjnych badań naukowych i prac rozwojowych, kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rzecz społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy, a także aktywne wpływanie na rozwój regionu i społeczności lokalnych. Uczelnia, przez ciągłe doskonalenie procesów i organizacji, jest przyjaznym oraz otwartym miejscem pracy i rozwoju społeczności akademickiej.
Politechnika Śląska jako jedyna uczelnia na Śląsku znalazła się w prestiżowym gronie 10 polskich szkół wyższych, laureatów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

zobacz także wystawę
WIERNI NAUCE,
WIERNI IDEAŁOM…

Dlaczego gliwice?

Organizatorzy Uczelni szukali w regionie odpowiedniego miejsca dla jej lokalizacji. Pierwotnie planowano by był to gmach Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Okazało się jednak , że jest zbyt mały by pomieścić  cztery pierwsze  wydziały, a w pobliżu nie było wolnych terenów do zbudowania dzielnicy akademickiej.

W odróżnieniu od Katowic, Gliwice posiadały wystarczającą bazę lokalową, korzystne położenie umożliwiające rozbudowę ośrodka akademickiego oraz  zaplecza mieszkaniowe dla pracowników naukowych i studentów.

Ówcześnie uważane były też za najpiękniejsze miasto Górnego Śląska.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Gliwicach odbyła się 29 października 1945 r. w gmachu przy ulicy Strzody 21.

 

Trudne początki

Politechnikę Śląską tworzono od podstaw. Powstanie wyższej uczelni technicznej w Gliwicach nie byłoby możliwe bez udziału profesorów Politechniki Lwowskiej. Brakowało bowiem nie tylko naukowych tradycji ale i wszelkich dóbr materialnych.

Politechnika Śląska, której utworzenie zbiegło się z odbudową z wojennych zniszczeń przemysłu w rejonie Górnego Śląska, miała za zadanie kształcenie kadr dla budzącej się gospodarki. Dynamiczny rozwój badań i osiągnięć naukowych spowodował, że śląska uczelnia szybko stała się nie tylko kuźnią kadr ale także ważnym ośrodkiem badawczym i wdrożeniowym.

Wynalazki i patenty jakie tu powstawały ale też, te z których korzystano, okazały się realnym wsparciem dla rozwijającego się przemysłu.

Nie samą nauką…

21 czerwca 1945 r. pomiędzy władzami Gliwic i Politechniki Śląskiej podpisano porozumienie o utworzeniu dzielnicy akademickiej i przekazaniu na jej potrzeby gmachów użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.

Wraz z budową rozwijało się życie studenckie. Gliwiccy żacy od lat udowadniają, że tęgim umysłom towarzyszy sportowa sprawność. Politechniczny Dzień Sportu zawsze gromadził żądnych zdrowej rywalizacji i… dobrej zabawy!

A jak wiadomo nie samą nauką student żyje… dlatego od lat w maju, studenci Politechniki Śląskiej świętują! IGRY, coroczna zabawa gliwickich żaków swoim rodowodem sięga 1957 r.

Czy wiesz, że…

…Politechnika Śląska miała swój statek? M/S Politechnika Śląska był dużym masowcem o długości ponad 221 m i szerokości ponad 32 m. Jego załoga liczyła prawie 50 osób. Pływał aż do czerwca 1980 roku.

…Gliwicka „superjednostka” to jeden z najdłuższych budynków w Polsce?  Mierzy 250 metrów! Autorami projektu są W. Buć, N. Juzwa, A. Lisik i G. Drzymała. Powstał jako siedziba dwóch wydziałów: ówczesnego Mechaniczno-Energetycznego i Mechanicznego-Technologicznego.

 

Przyjdź i dowiedz się jeszcze więcej o początkach politechniki

Skwer przed Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej
Ul. Konarskiego 18 B
44-100 Gliwice

Godziny otwarcia:
Poniedziałek-piątek: 8:00 – 18:00
Sobota: 8:00-15:00

Wstęp wolny