Kontakt

Informacji dotyczących obchodów Jubileuszu 75-lecia udziela Biuro Promocji Politechniki Śląskiej:

Iwona Flanczewska–Rogalska – 32/ 237 14 97
iwona.flanczewska-rogalska@polsl.pl
Joanna Szabłowska – 32/400 30 84
joanna.szablowska@polsl.pl
Magdalena Pawlaczek – 32/237 19 69
magdalena.pawlaczek@polsl.pl
Anna Świderska – 32/237 20 17
anna.swiderska@polsl.pl

Formularz kontaktowy
/ Contact form