01 września 2020

Live:

Wystawa plenerowa w Gliwicach

Zapraszamy do spaceru na gliwicki Rynek, gdzie do końca października można oglądać plenerową wystawę pokazującą jak Politechnika Śląska zmieniła oblicze Gliwic i całego regionu. Pokazujemy w pigułce drogę naszej Uczelni od jej początków do dzisiaj.

75 lat pięknej historii i nieustannego rozwoju!

Pierwsze formalne próby utworzenia na Górnym Śląsku wyższej uczelni technicznej podjął Sejm Śląski w 1929 roku. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej Prezydium Krajowej Rady Narodowej wydało dekret powołujący Politechnikę Śląską w Katowicach z tymczasową siedzibą w Krakowie. Początkowo uczelnia miała mieścić się w budynku Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych. Jednak organizatorzy uczelni uznali, że najlepszą lokalizacją będą Gliwice ze względu na wystarczającą bazę lokalową i korzystne położenie dające możliwość budowy dzielnicy akademickiej. Gliwice wówczas uważane były także za najpiękniejsze miasto Górnego Śląska. W czerwcu 1945 roku podczas konferencji w Ministerstwie Oświaty zaakceptowano propozycję zlokalizowania Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Gliwicach odbyła się 29 października 1945 roku w gmachu przy ulicy Strzody 21. Naukę na czterech wydziałach: Chemicznym, Elektrycznym, Mechanicznym oraz Inżynieryjno-Budowlanym rozpoczęło 2750 studentów. Kadrę naukową uczelni, która była jednym z jej najsilniejszych atutów, stanowili w dużej mierze profesorowie Politechniki Lwowskiej oraz Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którzy po wojnie musieli opuścić Kresy Wschodnie. Plany i programy studiów były oparte na wzorach zaczerpniętych z Politechniki Lwowskiej.

21 czerwca 1945 roku władze Politechniki Śląskiej podpisały porozumienie z zarządem miasta Gliwice o utworzeniu dzielnicy akademickiej i przekazaniu na jej potrzeby kilku gmachów i budynków mieszkalnych. Zaczęto także opracowywać koncepcję budowy Dzielnicy Akademickiej. Współautorem założeń projektu gmachów uczelnianych i zagospodarowania terenu był prof. Stanisław Szerszeń, kierownik Katedry Geometrii Wykreślnej na Wydziale Inżynieryjno – Budowlanym. Jego śmiałe założenia zderzyły się z rzeczywistością ekonomiczno – gospodarczą. Plany rozbudowy dzielnicy wielokrotnie modyfikowano. Nigdy nie powstał osobny budynek dla Rektoratu, który planowano wznieść w okolicy Placu Krakowskiego.

W 1948 roku podjęto decyzję o budowie nowego gmachu Wydziału Inżynieryjno – Budowlanego przy ul. Katowickiej (obecnie ul. Akademicka 5). Autorem projektu był prof. Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, budynek oddano do użytku w 1952 roku. W 1950 roku Politechnika Śląska utworzyła Wydział Górniczy i w tym samym roku rozpoczęła się budowa gmachu przy pl. Krakowskim. Autorami projektu byli Julian Duchowicz i Zygmunt Majerski – architekci, którzy ukończyli Politechnikę Lwowską, a po wojnie rozpoczęli pracę na Wydziale Inżynieryjno – Budowlanym Politechniki Śląskiej. Efektem ich współpracy są także m.in. gmachy Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, Pałacu Młodzieży w Katowicach czy Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

W 1961 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu na Wydziale Elektrycznym powołano Oddział Automatyki. Trzy lata później powstał pierwszy w Polsce Wydział Automatyki. W 1967 roku rozpoczęto budowę nowego gmachu, który został ukończony w 1973 roku.

Politechnika Śląska rozwijała działalność dydaktyczną i naukową, z roku na rok stawała się nie tylko kuźnią kadr, ale także prężnym ośrodkiem badawczym. W latach 70. na uczelni działało 11 wydziałów oraz wiele jednostek międzywydziałowych. W 1970 roku, czyli w 25. roku istnienia, na uczelni studiowało blisko 17 000 studentów.

Dziś politechniczne miasteczko studenckie to nowoczesny kampus z zapleczem sportowym i kulturalnym, miejsce przyjazne do studiowania. W 2014 roku zamknięto ul. Akademicką dla ruchu samochodowego. Kampus stał się wizytówką uczelni i Gliwic. Zielony, rozległy teren to dziś jedno z ulubionych miejsc rekreacji. W gliwickim kampusie znajduje się 11 domów studenckich, Centrum Kultury Studenckiej „Mrowisko”, stołówka, przychodnia akademicka.

W 2019 roku Politechnika Śląska uzyskała status uczelni badawczej. Uczelnia znalazła się wśród laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu było wyłonienie i wsparcie tych uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego oraz będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród uprawnionych do startu w konkursie 20 najlepszych uczelni w Polsce międzynarodowy zespół ekspertów wyłonił 10, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10% Politechnika Śląska jako jedyna szkoła wyższa w województwie śląskim znalazła się w tym gronie.

Politechnika Śląska w liczbach:
15 jednostek podstawowych – 13 wydziałów i 2 instytuty
• Akademickie Licea Ogólnokształcące
• Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej
12 dyscyplin naukowych
• Ponad 50 kierunków studiów, w tym kierunki dualne i prowadzone w j. angielskim
• Ponad 180 studenckich kół naukowych
• Ponad 200 tys. absolwentów
75 lat tradycji

Politechnika Śląska od początku epidemii bardzo zaangażowała się w walkę z wirusem SARS-CoV-2. Uczelnia włączyła się do działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa poprzez wdrażanie wynalazków oraz urządzeń, a także rozwiązań wspierających personel medyczny. Na uczelni działa 31 programów projakościowych, w tym dedykowane badaniom związanym ze zwalczaniem COVID-19. Ponadto uruchomiono program „Politechnika przeciw epidemii”, w ramach którego wszyscy zainteresowani mogą wspierać finansowo prace badawcze prowadzone na uczelni.

Naukowcy wykorzystując technologię druku 3D, wyprodukowali elementy ochronne dla personelu medycznego. Wśród nich znalazło się 4000 przyłbic oraz 1200 przejściówek do masek i filtrów HEPA. Opracowane przez badaczy Politechniki Śląskiej urządzenia bezpośrednio posłużyły zapobieganiu zarażeniu się koronawirusem. Wśród nich znalazło się:
14 bram odkażających
4 systemy przesiewowego badania temperatury ciała z wykorzystaniem kamer termowizyjnych
4 prototypy urządzeń: tester filtrów do maseczek, resuscytator ręczny, komora sterylizująca do filtrów HEPA, respirator z funkcją telemetrii
2 aplikacje usprawniające diagnostykę COVID-19
1 robot asystujący
1 serwis internetowy wspomagający diagnostykę obrazową COVID-19
1 ozonator pozwalający na szybszą i skuteczniejszą dezynfekcję karetek
1 Centrum Wytwarzania Przyrostowego produkujące elementy ochronne w technologii druku 3D

Studia to także czas na poszerzanie horyzontów, rozwijanie pasji, poznawanie ludzi, wymianę doświadczeń, naukę pracy zespołowej. Na Politechnice Śląskiej działa ponad 180 studenckich kół naukowych, dzięki którym nasi studenci rozwijają swoją wiedzę i zainteresowania. Członkowie kół budują między innymi bolidy, motocykle elektryczne, konstruują roboty, drony czy łaziki marsjańskie. Pasja do nauki przynosi efekty – studenci odnoszą liczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej!