WYNIKI KONKURSU NA PLAKAT

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu na „Plakat 75-lecia Politechniki Śląskiej”!

Jubileusz naszej Uczelni przypadł na trudny czas, ze względu na pandemię koronawirusa musieliśmy odwołać wiele zaplanowanych wydarzeń, albo przenieść je w wirtualny świat. Z powodu licznych utrudnień, w odpowiedzi na prośby uczestników, wydłużyliśmy także termin nadsyłania prac na konkurs na
„Plakat 75-lecia Politechniki Śląskiej”. Artyści graficy nie zawiedli! Nadesłali kilkadziesiąt prac ze wszystkich zakątków Polski i z zagranicy, które nawiązują do tradycji i historii naszej Uczelni a jednocześnie podkreślają jej nowoczesność.

Wybór zwycięskich prac był bardzo trudny, jury w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej
  • dr hab. inż. Tomasz Trawiński, prof. PŚ, Prorektor ds. Infrastruktury i Promocji
  • dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Architektury
  • dr inż. arch. Elżbieta Bleszyńska, Wydział Architektury
  • Iwona Flanczewska-Rogalska, Kierownik Biura Promocji

zdecydowało nagrodzić następujące prace:

I nagroda – Justyna Oleszczuk

Za ciekawą syntezę znaku oraz przemyślane wykorzystanie popularnego motywu nadającego pracy klarowne przesłanie – w ciągu 75 lat istnienia Politechniki Śląskiej każdy człowiek związany z uczelnią zostawił w niej swój indywidualny, niepowtarzalny ślad.

II nagroda – Aleksandra Żak-Starzyk

Za wyrazisty zamysł zapadający w pamięci, bardzo dobrą kompozycję, odwołanie do wzorcowych, antycznych porządków. Jednocześnie plakat zawiera bogatą treść ukazującą różnorodność zakresu kształcenia na Politechnice Śląskiej.

III nagroda – Małgorzata Krefta

Za bardzo dobrą kompozycję, wyrazisty i zaskakujący zamysł w sposobie wymiarowania sugerujący otwartość nauk technicznych na nową rzeczywistość.

Jury przyznało również 2 wyróżnienia, które otrzymali:

Szymon Łacheta

Za wyrazisty zamysł, dobrą kompozycję, odważny pomysł oraz bardzo syntetyczny zapis.

Mateusz Socha-Jakubowski

Za ukazanie możliwości ewolucji graficznej obecnego znaku Politechniki Śląskiej.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Politechnika Śląska zaprasza do wspólnego świętowania swojego jubileuszu! Najstarszy na Górnym Śląsku uniwersytet techniczny, jedna z 10 uczelni badawczych w Polsce, obchodzi swoje 75-lecie. Z tej okazji uczelnia zachęca artystów plastyków, projektantów graficznych i studentów szkół artystycznych z Polski i zagranicy do wzięcia udziału w konkursie na „Plakat 75-lecia Politechniki Śląskiej”.

Praca powinna nawiązywać do historii uczelni, określać jej charakter i atuty, potencjał studentów i naukowców, nastawienie na nowoczesne technologie, współpracę z otoczeniem gospodarczym jak i dogodne dla nauki położenie w sercu prężnie rozwijającej się aglomeracji śląskiej.

Czekamy na prace wykonane w formacie B1 nadesłane pocztą wraz z wersją elektroniczną na adres: Biuro Promocji Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 2a, 44-100 Gliwice. Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2020 r.

Jury wybierze 20 najlepszych prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie.
Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne, a zwycięski plakat zostanie wykorzystany w celach promocyjnych uczelni.

Więcej szczegółów w regulaminie.

Regulamin

Załącznik nr 1